^ Do góry

 

 

Instalacje odgromowe

Szanowni Państwo wykonujemy także instalacje odgromowe, w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych. Polecamy system GROMOSTAR.

gromostar

Z głowicą aktywną GROMOSTAR

Jeden maszt z głowicą Gromostar, jedno-dwa uziemienia zamiast szpetnych biegnących drutów , szczególnie widocznych dla budynków o drogich i nowoczesnych formach dachu, lub dla budynków z wykończeniem drewnianym. Brak niszczącego wpływu na dach. Tanie przeglądy okresowe i konserwacja. Wszystkie obiekty objęte "kopułą", w tym również anteny telewizyjne i elementy dekoracyjne dachu, są chronione. Krótka droga przepływu prądu pioruna pomiędzy głowicą i ziemią.

Instalacja odgromowa tradycyjna.

Zwody niskie należy poprowadzić po wszystkich konturach budynku. Należy wykonać przynajmniej 4 uziemienia. W przypadku instalacji tradycyjnej ze względu na techniczne trudności z dostępem, przeglądy ograniczają się często do kontroli oporności uziemienia. Szkodliwe oddziaływanie elektromagnetyczne pola prądu odprowadzanego do ziemi jest na cały budynek. Zagrożenie pożarowe, które może powstać przy wyładowaniu atmosferycznym w zwód biegnący po konturach dachu ( szczególnie przy pokryciu drewnianym lub podatnym na ogień).

Warunki jakie musi spełniać instalacja z głowicą aktywną GROMOSTAR:

  • głowica musi przewyższać o min 2 m wszystkie elementy znajdujące się na dachu, tworząc strefę o promieniu ochronnym 31 m "kopułę" obejmującą również posesję.
  • maszt na którym osadzona jest głowica musi mieć jedno lub dwa odprowadzenia do ziemi a oporność uziemienia < od 10 OHM.