^ Do góry

 

 

Pomiary

Firma nasza wykonuje następujące pomiary instalacji elektrycznych i środków ochrony przeciwporażeniowej:

  • Pomiar impedancji pętli zwarcia;
  • Pomiar rezystancji izolacji;
  • Pomiar rezystancji uziemień - odgromowych, ochronnych i roboczych;
  • Pomiar parametrów wyłączników róznicowo - prądowych - czasu i prądu wyzwalania.
  • Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych.

Wszystkie pomiary elektryczne wykonują osoby z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru. Okresowa kontrola instalacji elektrycznych nałożony jest na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej przez Ustawa Prawo budowlane. Zalecana częstość pomiarów instalacji elektrycznych w różnych pomieszczeniach.

tabela pomiary1