Cennik usługi elektrycznych na dzień 04.10.2021 r

Montaż instalacji elektrycznej - z materiałem – układanej pod tynkiem

Montaż osprzętu do instalacji oświetlenia i gniazd (biały montaż) - bez materiału

Montaż rozdzielnicy RB – z materiałem

Układanie kabla w ziemi - materiał inwestora

Forma rozliczenia od tzw. pkt jest dobra przy częściowej przebudowie instalacji elektrycznej domu, jednak przy wykonaniu nowej polecamy inne korzystniejsze formy rozliczenia kosztów.

Prace nie ujęte w zestawieniu będą wyceniane indywidualnie. W zależności od wielkości zakresu prac ceny można negocjować.

Instalacja elektryczna powinna być przede wszystkim dobrze wykonana i funkcjonalna, a koszt jej wykonania akceptowany. W większości przypadków na instalację elektryczną brak projektu. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, w oparciu o Państwa sugestie wykonamy dobrą instalację elektryczną. 

Jeżeli moja propozycja spotkała się z Państwa zainteresowaniem, proszę o kontakt w celu dalszego omówienia zadania.

Preferujemy spotkanie z inwestorem na budowie, gdzie można szczegółowo omówić zakres prac i na tej podstawie przedstawić rzeczywiste koszty wykonania usługi, to najlepsza i najtańsza forma współpracy, która  zadowoli dwie strony.