Instalacje odgromowe

Instalacja odgromowa tradycyjna

Szanowni Państwo wraz z ocieplającym się klimatem częstotliwość występowania burz i niebezpiecznych wyładowań atmosferycznych może się podwoić i staje się to zagrożeniem dla naszego majątku, zdrowia a nawet życia. Dlatego coraz więcej osób montuje instalacje odgromowe. Dobrze dobrana i profesjonalnie wykonana instalacja może zwiększyć bezpieczeństwo domowników i nieruchomości a przy ubezpieczeniu domu też ma to duże znaczenie. Dla podniesienia bezpieczeństwa Państwa domu wykonujemy instalacje odgromowe tradycyjne – polegające na ułożeniu „siatki” z drutu ocynkowanego lub miedzianego na dachu Waszego domu i połączeniu jej zwodami pionowymi z minimum czterema uziomami wkopanymi wokół domu. Zwody niskie należy poprowadzić po wszystkich konturach budynku. Należy wykonać przynajmniej 4 uziemienia. Tradycyjna instalacja odgromowa to instalacje ze stali ocynkowanej oraz z miedzi. Druga opcja jest bardziej trwała i skuteczna, ale jej cena może być niemal dwukrotnie wyższa.

Instalacja odgromowa z głowicą aktywną

Bardziej zaawansowane instalacje odgromowe, to piorunochrony aktywne, nie posiadają tyle zwodów poziomych, które rozciągałyby się po dachu. W ich miejscu stosuje się wysoki maszt z głowicą oraz jonizatorem i dwa zwody pionowe uziemiające odprowadzające energię elektryczną do uziomu (do ziemi).
Wszystkie obiekty objęte „kopułą”, w tym również anteny telewizyjne i inne urządzenia na dachu są chronione. Krótka droga przepływu prądu pioruna pomiędzy głowicą i ziemią.

Warunki jakie musi spełniać instalacja z głowicą aktywną GROMOSTAR:

  • głowica musi przewyższać o min 2 m wszystkie elementy znajdujące się na dachu, tworząc strefę o promieniu ochronnym 31 m „kopułę” obejmującą również posesję.
  • maszt na którym osadzona jest głowica musi mieć jedno lub dwa odprowadzenia do ziemi a oporność uziemienia < od 10 OHM.